Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình, địa phương này đang kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *