Sở Du lịch Hà Nội vừa gửi công văn tới các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố về việc thực hiện quy định của Luật Du lịch.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *