UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư mới phía tây Nam Sách, huyện Nam Sách với tổng diện tích đất thực hiện Dự án là hơn 40 ha

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *