Cụ thể Đại hội đồng cổ đông bất thường Vinaconex hôm nay sẽ bầu ra 7 thành viên mới vào vị trí HĐQT và 5 thành viên ở vị trí BKS thay thế những người đại diện vốn Nhà nước, điều này đánh dấu một cuộc chuyển giao hoàn thành. Theo đó, ngày 10/1, đồng loạt các thành viên HĐQT thông báo ý định từ chức vào ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường do đã hoàn thành xong nghĩa vụ người đại diện vốn Nhà nước.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *