Việc đồng ý cho Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giải thích trong công văn số 7449 là giảm áp lực tồn kho, đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn trong giai đoạn chạy thử…

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *